[Home]Tablix Delavnica

HomePage

2. delavnica uporabe programa Tablix za pripravo solskih urnikov

Tomaz Solc, Bostjan Spetic

Kiberpipa, cetrtek 19. maja 2005 ob 16:00

Kiberpipa se nahaja v Ljubljani na Kersnikovi ulici. Vec lahko iz izveste na spodnjem naslovu:

http://www.kiberpipa.org/index.php?module=ContentExpress&file=index&func=display&ceid=1&meid=8

Prijave posljite na elektronski naslov tomaz.solc@siol.net


Izdelava urnika je velik problem administracije sol in drugih izobrazevalnih ustanov. Zato smo razvili Tablix, brezplacen program, ki uporablja porazdeljen genetski algoritem. Namesto enega lahko tako uporabimo vec povezanih starejsih racunalnikov, ki jih v slovenskih solah ne manjka. Zaradi svoje brezplacnosti in nizkih strojnih zahtev je Tablix idealna rešitev za slovenske šole.

Nad racunskim jedrom Tablix bdi graficni vmesnik G-Tablix, ki omogoca enostaven opis omejitev, ki so temelj za izdelavo urnika. Oba programa bosta se letos vkljucena v slovensko distribucijo Pingo Linux, ki tece na vseh racunalnikih slovenskih šol.

V delavnici bodo udeleženci spoznali osnove namescanja, uporabe in delovanja programov. Poizkusili bomo narediti primer urnika za manjso solo ter pregledali rezultate, ki nam jih bo izracunal Tablix.

Delavnica je namenjena uciteljem, ki v osnovnih in srednjih solah pripravljajo urnike, vabljeni pa so tudi predstavniki drugih izobrazevalnih ustanov. Udelezba je brezplacna, vendar se je zaradi omejenega stevila mest potrebno predhodno prijaviti na naslovu tomaz.solc@siol.net


HomePage
This page is read-only
Last edited May 5, 2005 6:39 pm by 193.2.98.230